افزونه کاندیدا(Candida) (نسخه 1.0) سازنده : SDTCO

با توجه به درخواست برنامه سازان عزیز و در پیش رو بودن انتخابات جدید افزونه کاندیدا در اختیار توسعه دهندگان قرار داده میشود.

قابلیت های افزونه:

  • درج تصویر بزرگ از کاندیدای مورد نظر در صفحه اصلی برنامه
  • تمام قابلیت های افزونه آرین (بجز سامانه عدد)

آموزش:

  • به دلیل قابلیت های مشابه با افزونه آرین به صفحه افزونه آرین مراجعه نمایید و برای قرار دادن تصویر کاندیدا از صفحه تنظیمات افزونه تصویر مورد نظر خود را قرار دهید.

تصویر خروجی نمونه :