افزونه Pushe.co HamrahPay (نسخه 2.2) سازنده : SDTCO
از طریق این افزونه ترکیبی میتوانید دو قابلیت سرویس Pushe.Co (پوش نوتیفیکیشن) و پرداخت درون برنامه ای HamrahPay.Com را به صورت همزمان پیاده سازی نمایید.

برای مشاهده آموزش های این دو سرویس به ویدئو های آموزشی افزونه hamrahpay.com و pushe.co مراجعه نمایید.
تغییرات اخیر


  • امکان حذف خطا یابی SSL برای انتشار برنامه در Google Play
  • ارتقا به کتابخانه جدید همراه پی
  • ارتقا به کتابخانه جدید Pushe.Co