افزونه iOS SiteNama (نسخه 1.0) سازنده : SDTCo
نکته : این افزونه تنها برای درخواست های iOS کاربرد دارد و بر روی برنامه های سیستم عامل iOS پشتیبانی میشود.

با استفاده از این افزونه میتوانید در خواست های iOS خود را با امکانات زیر طراحی و ارسال نمایید.

  • تبدیل سایت های واکنشگرا به اپلیکیشن WebView در سیستم عامل iOS
  • طراحی ردیف های اسلیمی
  • استفاده از حالت نمایش ردیف های تک سلولی
  • موسیقی زمینه